Skip to content

Wetenschappelijk literatuuronderzoek: voeding en spijsverteringskanker

Er bestaat een overvloed aan onderzoek op het gebied van voeding en spijsverteringskankeroperaties, waaronder gastrectomie, oesofagectomie, en pancreatoduodenectomie. Ondervoeding en de daarmee samenhangende complicaties zijn een groot probleem voor patiënten na hun operatie. Een slechte voedingstoestand in combinatie met vertraagde of inadequate postoperatieve voedselinname wordt in verband gebracht met verslechterde medische resultaten. (1) Bovendien blijkt uit onderzoek dat bijna een vierde van de patiënten met spijsverteringskanker het risico loopt de rest van hun leven te moeten lijden aan de gevolgen van ondervoeding, en niet zozeer aan de kanker zelf. (2)

Uit onderzoek blijkt dat 78% van de personen na de operatie ten minste één deficiëntie heeft en 40% van de patienten heeft er ten minste twee. IJzer, vitamine B12, vitamine D, vitamine A, en ferritine zijn de meest voorkomende deficiënties na een spijsverteringsoperatie. Zo bleek uit een onderzoek naar de voedingswaarden van patiënten na een oesofagectomie of een gastrectomie dat bij 43% van de patiënten sprake was van een ferritinedeficiëntie en bij 37% was sprake van een vitamine D-deficiëntie. (3) Uit een andere studie, specifiek over patiënten na een pancreatoduodenectomie, bleek dat 40% van deze patiënten zowel een ijzer- als een vitamine D-tekort had, daarnaast had 21% van de patienten ook nog een tekort aan vitamine A. (4) Naast deze veel voorkomende voedingsdeficienties komen tekorten aan vitamine E, vitamine K en zink ook zeer vaak voor. (3)

Gevolgen van voedingstekorten

De veel voorkomende voedingsdeficiënties na een spijsverteringskankeroperatie kunnen ernstige gevolgen hebben voor het welzijn en de levenskwaliteit van de patiënt. Zo kunnen tekorten aan ijzer en ferritine naast bloedarmoede ook vermoeidheid en duizeligheid veroorzaken, vooral bij ouderen. Een tekort aan vitamine D kan leiden tot osteoporose, ofwel verzwakking van de botten. Daarnaast kan een tekort aan vitamine B12 zenuwbeschadiging, extreme vermoeidheid, en pijn en ontstekingen in de mond en tong veroorzaken. Tenslotte is bekend dat een tekort aan vitamine A nachtblindheid en een zwakker immuunsysteem kan veroorzaken, met infecties in de maag en luchtwegen tot gevolg.

Voedingssupplementen

Voedingsinterventies zijn een essentieel onderdeel in de postoperative behandeling van spijsverteringskanker. De positieve effecten van een voedingsinterventie voor patiënten na een spijsverteringsoperatie zijn divers en significant. Uit onderzoek blijkt dat met voedingssupplementatie de essentiële nutriëntenniveaus significant verbeteren. (5) Met deze verbeterde nutriëntniveaus ervaren de patiënten ook een verbeterde levenskwaliteit, betere lichamelijke prestaties, en een over het algeheel verbeterd resultaat van de kankerbehandeling. (2)

Onderzoek naar Gikavi ondersteunende supplementen

Om het onderzoek naar de effectiviteit van voedingssupplementen na een kankeroperatie aan de spijsvertering verder uit te breiden, voert het Zuyderland MC een onafhankelijk klinisch onderzoek uit naar dit onderwerp. Specifiek test het Zuyderland MC de effectiviteit van de op maat gemaakte Gikavi supplementen op het verbeteren van het voedingsniveau van patiënten die een oesofagectomie of (gedeeltelijke) gastrectomie hebben ondergaan.

De klinische studie wordt uitgevoerd door het meten van belangrijke micronutriënten niveaus bij patiënten bij de baseline, naast 6, 12 en 24 maanden na het begin van de inname van Gikavi supplementen. Bovendien wordt de impact van Gikavi-suppletie op de prevalentie van exocriene pancreasinsufficiëntie, diarree, steatorroe en een opgeblazen gevoel gemeten in de loop van de klinische studie. De specifieke supplementen die in de klinische studie worden gebruikt zijn Gikavi Multi-E en Multi-G.

Meer informatie over de klinische proef vindt u hier.

Anderzijds voert het Erasmus MC een vergelijkbaar onderzoek uit naar het effect van Gikavi supplementen op het voedingsniveau bij patiënten die een pancreatoduodenectomie hebben ondergaan. Het Erasmus MC is een van de grootste en meest gezaghebbende wetenschappelijke universitaire medische centra in Europa.